Målsætning

Nysgerrighed og evnen til at skabe må have været nøgleord for os mennesker op gennem evolutionen. Og især vores evne til at forstå vigtigheden af et stærkt fællesskab har været altafgørende for vores overlevelse. 

Disse evner er stadig vigtige for det moderne og intelligente menneske, og især i dag hvor ligegyldighed og ”jeg gør hvad der passer mig”-trenden desværre hersker mange steder i samfundet. En del mennesker vælger at lukke øjnene for deres del af ansvaret for at bidrage til et bedre samfund. Andre mener, at de desværre ikke lige har tid til at forholde sig til det. 

Men grundlæggende er der rigtig mange mennesker, der ønsker at bidrage til et bedre og stærkere samfund. En slags samfunds 
empatisk kan man fristes til at kalde det. 

Den Danske Karateskole er en non-politisk forening, men vi har valgt - gennem vores fælles interesse for karate - at bidrage ved at tage stilling og ansvar i det omfang, som vores evner rækker. 

Da vi i foreningen har mange børn og unge mennesker, er det bestyrelsen og sortbælternes hensigt og mål at give en del af det overskud, som vi selv har opnået ved vores egen træning og udvikling gennem årene tilbage til disse børn og unge mennesker - i håb om at det vil gøre en positiv forskel for dem nu og på sigt. 

Vi har valgt at investere noget af vores egen dyrebare fritid i disse unge mennesker, da vi mener, at samfundet er alles ansvar og altså også vores.