GDPR

Foreningen, Den Danske Karateskoles dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort orientere hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte og legitime formål. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Læs mere her